Skip to main content

Advokatbistand i koronaens tid

Av Publisert: 25. januar 2021Aktuelt

Da Covid-19 slo til med full kraft i mars 2020, opplevde vi dessverre at det meldte seg et økt behov for juridisk bistand. Dette illustrerte viktigheten av å være tilgjengelig i utfordrende tider med en verden i unntakstilstand.

Når vi nå går inn i et nytt år, med tilsvarende tiltak og retningslinjer som i mars, tilstreber vi å være åpne og fleksible. Vi er fortsatt tilgjengelige, og står klare for å bistå på lik linje som tidligere.

Vi oppfordrer alle til å følge anbefalte retningslinjer.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit