Ane Fuglesang Herskind

Advokat

Herskind er fast advokat i Dalan advokatfirma DA, og tar saker innenfor alle familierettslige rettsområdene. Herskind har særlig kompetanse innenfor barnerett, og bistår deg gjennom hele prosessen ved samlivsbrudd. Herskind er grundig og presis i sitt arbeid, og ivaretar klientenes interesser på en tillitsfull og god måte. Herskind har betydelig prosedyreerfaring, og fører en rekke saker for domstolene hvert år.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Barnerett
  • Dødsboskifte
  • Familierett
  • Skifte mellom ektefeller
Kontaktinformasjon

E-post: herskind@dalan.no
Telefon: 920 88 023