Skip to main content

ADVOKATER

ANE FUGLESANG HERSKIND

Senioradvokat

Ane Fuglesang Herskind jobber primært med familierelaterte saker, herunder barnefordeling, skifte og arv, men tar også saker innenfor arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett.

 

Herskind har særlig kompetanse innenfor barnerett, og bistår deg gjennom hele prosessen ved samlivsbrudd. Herskind har betydelig prosedyreerfaring og fører en rekke saker for domstolene hvert år.

KOMPETANSE OG ARBEIDSOMRÅDER

Arverett
Barnerett
Dødsboskifte
Familierett
Skifte mellom ektefeller

ERFARING

  • Senioradvokat i Dalan advokatfirma DA fra 2019
  • Fast advokat i Dalan advokatfirma DA fra 2016
  • Advokatfullmektig i Dalan advokatfirma DA, 2015-2016
  • Advokatfullmektig i Familiens Advokat, 2014-2015
  • Førstekonsulent i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2012-2014
  • Førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet, 2009-2012

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap, 2012

FRIVILLIGE VERV

  • Gatemegler i Rødekors, 2013-2014
  • Rådgiver i Gatejuristen, 2012

ARTIKLER

SKREVET AV ANE FUGLESANG HERSKINDT