Anne Hazeland Tingstad

Partner/Advokat

Tingstad er advokat og partner i Dalan advokatfirma DA. Hun leder barnerettsavdelingen i firmaet, og tar saker innen alle de familierettslige fagområdene. Tingstad har jobbet med familierett siden 1999, og prosedert saker i familierett i alle instanser, også Høyesterett. Hun har omfattende prosedyreerfaring og erfaring fra domstolen som dommerfullmektig. Tingstad gir sine klienter god oppfølging, samt ærlige og korrekte råd.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Barnerett
  • Familierett
  • Skifte mellom ektefeller
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: tingstad@dalan.no
Telefon: 481 85 707