Hanne-Marie With Solvang

Advokat

Solvang er senioradvokat i DALAN advokatfirma og arbeider med arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett i tillegg til familie- og arverett. Solvang har bred erfaring innenfor nevnte fagområder og har jevnlig prosedert for domstolene. Fra august 2015 – desember 2017 var hun dommerfullmektig i Nedre Telemark tingrett.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Familierett
  • Kontraktsrett
  • Skifte mellom ektefeller
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: solvang@dalan.no
Telefon: 995 94 707