Harald O. Sletner

Partner/Advokat (H)

Sletner er advokat og partner i DALAN advokatfirma DA. Han har bred erfaring innen arv og skifterett. Videre har han spesiell kompetanse knyttet til odels- og åsetesrett. Sletner bistår ofte klienter i tvistesaker og har omfattende prosedyreerfaring. Sletner fikk møterett for Høyesterett i 2013.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Dødsboskifte
  • Ekspropriasjon
  • Familierett
  • Kontraktsrett
  • Naborett
  • Odels- og åsetesrett
  • Skifte mellom ektefeller
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: sletner@dalan.no
Telefon: 952 89 427