Skip to main content

ADVOKATER

HARALD O. SLETNER

Partner / Advokat (H)

Harald O. Sletner arbeider primært med rådgivning og tvistebehandling i saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder kjøp og salg av bolig, tomtefeste, odelsrett, jordskifte og ekspropriasjon.

 

Han har videre mange oppdrag knyttet til arbeidsrett, arv, skifte og tvangsfullbyrdelse. Sletner har bred prosedyreerfaring, både som prosessfullmektig i sivilrettslige saker og som forsvarer i straffesaker. Sletner fikk møterett for Høyesterett i 2013.

KOMPETANSE OG ARBEIDSOMRÅDER

Arverett
Dødsboskifte
Ekspropriasjon
Familierett
Kontraktsrett
Naborett
Odels- og åsetesrett
Skifte mellom ektefeller
Tvisteløsning og prosedyre

ERFARING

  • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 2007
  • Ansatt advokat i Dalan advokatfirma DA 2003-2007
  • Politiadvokat/politiadjutant ved Oslo politidistrikt 2002-2003
  • Dommerfullmektig ved Kongsberg sorenskriverembete 1999-2001
  • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, Trondheim, 1998-1999
  • Førstekonsulent ved Nord-Trøndelag fylkesskattekontor 1996-1998

UTDANNING

  • Cand. Jur, universitetet i Tromsø, 1995

ARTIKLER

SKREVET AV HARALD O. SLETNER