Jon Norvald Evensen

Partner/Advokat

Evensen er advokat og partner i Dalan advokatfirma DA. Han har bred erfaring innen kontraktsrett, skatt og selskapsrett. Videre er han fast bobestyrer i dødsbo under offentlig skifte ved Oslo byfogdembete, og har spesialkompetanse innen arv og skifte, herunder generasjonsskifte.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Dødsboskifte
  • Familierett
  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: evensen@dalan.no
Telefon: 910 00 984