Skip to main content

ADVOKATER

JON NORVALD EVENSEN

Partner / Advokat

Evensen er advokat og partner i Dalan advokatfirma DA. Han har bred erfaring innen kontraktsrett, skatt og selskapsrett.

 

Evensen bistår både næringsdrivende og private klienter, og har særlig kompetanse innen generasjonsskifte, omstrukturering, herunder fusjon, fisjon og omsetning av næringseiendom. Videre er han fast bobestyrer i dødsbo under offentlig skifte ved Oslo byfogdembete. Evensen er godkjent advokatmekler.

KOMPETANSE OG ARBEIDSOMRÅDER

Arverett
Dødsboskifte
Familierett
Kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

ERFARING

  • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 1999
  • Advokat i Wiersholm, 1992-1997 og 1998-1999
  • Skattejurist, Næringslivets Hovedorganisasjon, 1997-1998
  • Dommerfullmektig Ringerike Sorenskriverembete, 1990-1992
  • Konsulent Finansdepartementets Skattelovavdeling 1989-1990

UTDANNING

  • Cand. jur., Universitet i Oslo, 1988