Maria Cabrera Stråtveit

Partner/Advokat

Stråtveit er partner og advokat i Dalan advokatfirma DA. Hun tar saker innen alle de familierettslige rettsområdene, og har spesialfag i barnerett. Hun har i hele sin yrkesaktive karriere arbeidet med familierett og opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring innenfor nevnte rettsområde. Stråtveit bistår gjennom hele prosessen ved samlivsbrudd og tar både meklingsoppdrag og oppdrag for den enkelte part. Stråtveit er opptatt av å levere advokattjenester på et høyt faglig nivå og strekker seg langt for å gi sine klienter den beste bistand.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Barnerett
  • Dødsboskifte
  • Familierett
  • Skifte mellom ektefeller
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: straatveit@dalan.no
Telefon: 915 55 623