Svein Steinfeld Jervell

Partner/Advokat

Jervell er partner og advokat i Dalan advokatfirma DA. Han har særskilt kompetanse innenfor familierett, arverett og internasjonal privatrett. Jervell bistår bl.a. klienter i forbindelse med skifteoppgjør, testamenter, ektepakter / samboeravtaler, generasjonsskifter, offentlig eller privat dødsboskifte mm. I tillegg yter han rådgivning innenfor feltene familierett samt skifte- og arverett. I sitt arbeid søker Jervell å følge opp klienten på en god måte samtidig som klienten gis god og korrekt bistand. Jervell har omfattende prosedyreerfaring.

Arbeidsområder
  • Arverett
  • Dødsboskifte
  • Familierett
  • Tvisteløsning og prosedyre
Kontaktinformasjon

E-post: jervell@dalan.no
Telefon: 414 78 644