Skip to main content

Arving – hvem er arvinger?

Av Publisert: 1. november 2017Arv, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 9. mars, 2022

Man blir arving enten fordi det det følger av arveloven eller fordi det følger av testament. Alle myndige personer kan opprette testament hvor det bestemmes hvordan arv skal foreldes. Dersom man ikke har opprettet testament følger det av arveloven hvordan arven skal fordeles. Reglene etter arveloven kan også supplere et testament. Les mer om arv etter testament her.

Arveklasser

Etter arveloven fordeles arv basert på tre ulike arveklasser.

Klasse 1: Livsarvinger. Det vil si avdødes barn og deres barn (barnebarn)

Klasse 2: Foreldrene til avdøde og avdødes søsken eller deres barn

Klasse 3: Besteforeldrene til avdøde og deres barn (tanter og onkler og deres barn)

Arven vil alltid bli fordelt til den nærmeste arveklassen først. Dersom ikke avdøde har barn eller barnebarn (arveklasse 1) går arven videre til avdødes foreldre, søsken eller deres barn (arveklasse 2) osv. Les mer her om arv til barn – pliktdelsarv.

Dersom avdøde ikke har arvtaker i noen av arvelassene eller et testament som utpeker arvtakere, går arven til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Dersom avdøde hadde ektefelle eller samboer kan det få betydning for arvingene etter alle arveklassene, da ektefeller og enkelte samboere har rett til minstearv som går foran arv til arvingene etter arveklassene.

Arv til ektefeller

Dersom avdøde var gift har gjenlevende ektefelle rett til arv etter loven som har prioritet fremfor øvrige arvinger. Ektefeller har krav på ¼ i minstearv dersom avdøde hadde barn som er i live. Dersom avdøde ikke hadde barn, men foreldre eller søsken i live gjenlevende ektefelle krav på ½ part av det avdøde etterlater seg i minstearv. For mer informasjon se Ektefellearv – Ektefellens rett til arv.

Arv til samboere

Samboere som har hatt eller venter felles barn har rett til minstearv med inntil 4 x folketrygdens grunnbeløp. Dersom boet ikke er stort nok til å dekke barnas pliktdelsarv og samboers minstearv, går minstearven foran pliktdelsarven. Les mer her om Arv til barn- reglene om arv til barn – Pliktdelsarv. Les mer om samboers rett til arv og uskifte her.

Ta kontakt med oss for arverettslige spørsmål om

  • Hvem som er arvinger
  • Hvordan arv skal fordeles
  • Tolkning eller opprettelse av testament
  • Juridisk rådgivning og representasjon knyttet til din sak
Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit