Skip to main content
 

MANDAG, 18. NOVEMBER 2019 – 09:00 til 16:00

Undervisere: Maria Cabrera Stråtveit og Ane Fuglesang Herskind

Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Ane Fuglesang Herskind, advokat i advokatfirmaet Dalan.

Formål

Ved alle avgjørelser etter lov om barn og foreldre er barnets beste avgjørende for den rettslige vurderingen. Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bedre forståelse om hvordan prinsippet om barnets beste skal anvendes ved de mest sentrale barnerettslige vurderingene. Deltakerne vil få presenterte nyere rettspraksis av betydning for barnets beste-vurderingen og praktiske tips om hvordan prinsippet skal anvendes ved rettslig prosess.

Innhold

Kurset skal ta for seg barnets beste-vurderingen ved de mest sentrale avgjørelsene etter barneloven, det vil si foreldreansvar, fast bosted, samvær og ved saksbehandlingen av saker etter barneloven. Kurset vil gi oppdatert kunnskap om praksis, forskning og teori innenfor feltet.

Kurset vil ha følgende innhold:

 • Prinsippet om barnets beste
  • Rettslig grunnlag
  • Momenter
 • Hvordan vurdere barnets beste ved saker om
  • Foreldreansvar
  • Fast og delt bosted
  • Samvær
 • Hvordan vurdere barnets beste ved saksbehandlingen av saker etter barneloven

Målgruppe

Advokater og advokatfullmektiger og andre jurister som arbeider med saker etter barneloven.

 

Praktiske forhold

Antall timer: 7 juridiske etteruddanningstimer for advokater.

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Pris: Kr. 4.950,-

Alle priser er eks. moms, men inkl. omkostninger til kurssted, forpleining og kursmaterialer.

For bedriftsavtale kontakt Advokatenes HR på info@advokatenes-HR.no eller 40 00 22 13.

Generelle betingelser 

Påmelding

Vi anbefaler at du er tidlig ute med å påmelde din kursdeltakelse, da alle kurser har begrenset deltakerantall og vi kan derfor ikke garantere at det er plass ved sen påmelding. Du kan avmelde din påmelding vederlagsfritt inntil 10 arbeidsdager før kursets start, med forutsetning for at vi mottar din avmelding senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag.

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Når det er mindre enn 10 arbeidsdager til kursets start er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere ditt kursgebyr. Hvis ikke du kan delta er du velkommen til å sende en kollega som kan overta din plass helt vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte kursister. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses tettere på kursstart. Ved avlysning av kurs fra Advokatenes HRs side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle omkostninger ved avlysning av transport, hotell m.m.