Skip to main content

Dalan fikk fullt medhold i Høyesterett i sak om lovvalg ved søksmål om ektefellebidrag

Av Publisert: 21. januar 2020Skilsmisse
Familierettsavdelingen i Dalan advokatfirma v/ advokat Svein Steinfeld Jervell fikk fullt medhold i Høyesterett i at en sak om ektefellebidrag i forbindelse med skilsmisse skulle avgjøres etter norsk rett. Mannen, som er utenlandsk statsborger og var representert av advokat Jervell, anla søksmål i Norge med påstand om at han ikke pliktet å betale ektefellebidrag, fordi det var norsk rett som regulerte ektefellebidragsspørsmålet.
Høyesterett var enig i dette og konkluderte med norsk kom til anvendelse i tråd med mannens anførsler. Det var da allerede avklart at mannen kunne anlegge søksmål om ektefellebidrag for å få spørsmålet avklart, selv om det ikke var han som krevde bidrag, men i tilfellet måtte betale det.
Høyesteretts avgjørelse bidrar til å avklare lovvalgsspørsmålet i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Den avklarer at søksmål om bidrag kan anlegges i Norge og at norsk rett avgjør bidragsspørsmålet, dersom den som krever bidrag bor der. Avgjørelsen er en viktig del av rettsutviklingen for det som er et område innenfor familieretten med tiltakende betydning; spørsmål om hvilke lands rett som kommer til anvendelse i skilsmissesaker der ektefellene har tilknytning til ulike land.

Link til avgjørelsen finnes her.

Videre er avgjørelsen omtalt i Finansavisen her.

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner / Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere artikler av Svein Steinfeld Jervell