Skip to main content

Enstemmig menneskerettsdomstol (EMD): Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak

Av Publisert: 10. september 2018Ane Fuglesang Herskind, Barnevern

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Torsdag forrige uke konkluderte EMD enstemmig med at norsk barnevern har brutt menneskerettighetene. Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, og omhandler hennes datter som ble plassert på institusjon da hun var ett år gammel, med en svært begrenset samværsordning. Da jenta var 3 år gammel, besluttet norske domstoler at jenta ikke skulle ha noen kontakt eller samvær med sine foreldre overhodet.

Den enstemmige dommen fra EMD konkluderer med at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen, som fastslår at alle har rett til vern om privat- og familieliv.

I dommen kritiserer EMD særlig Norge for å bryte all kontakt mellom mor og jenta. EMD kritiserer også det norske barnevernet for ikke å respektere at omsorgsovertakelse i utgangspunktet skal være midlertidig. EMD har fastsatt oppreisning til jentas mor tilsvarende 25 000 euro, altså ca. NOK 245 000. Les hele dommen her.

Denne saken er den fjerde i en rekke av ni barnevernssaker, som EMD har besluttet å prøve. I de tre første sakene som ble behandlet av EMD konkluderte domstolen med at Norge ikke hadde brutt EMK art 8. Se her for nærmere omtale av de to første sakene, og her for omtale av den tredje dommen.

Ane Fuglesang Herskind

Forfatter Ane Fuglesang Herskind

Senioradvokat E-post: herskind@dalan.no Telefon: 920 88 023

Flere artikler av Ane Fuglesang Herskind