Etterlyser tydeligere retningslinjer for samvær i foreldretvister

Uklar informasjon under korona-krisen kan føre til avlyste samvær og økt konfliktnivå mellom foreldre. Det bør komme en egen forskrift, eller i hvert fall tydeligere retningslinjer, til barneloven om samvær for familier med barn i to hjem i spesielle tider som disse.

Advokat Maria Stråtveit

Les hele artikkelen i Advokatbladet her.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Flere innlegg av Maria Cabrera Stråtveit