Skip to main content

Foreldres rettigheter etter samlivsbrudd – hva kan foreldrene bestemme?

Av Publisert: 8. mars 2018Barnefordeling, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 10. oktober, 2022

Hvilke avgjørelser om barnet foreldre kan avgjøre alene og hvilke avgjørelser foreldrene må bli enige om, avhenger av om foreldrene har del i foreldreansvaret for barnet, om de har fast eller delt bosted for barnet eller om forelderen har barnet på samvær. Det ligger ulik kompetanse og myndighet for foreldrene til å fatte avgjørelser for barnet avhengig av om foreldrene har disse tre – foreldreansvar, fast bosted eller samvær med barnet.

Før du inngår en avtale om barna med den andre forelderen anbefaler vi at du setter deg inn i hvilke avgjørelser du kan ta del i og bestemme alene eller ikke for ditt barn etter et samlivsbrudd.

Som barnerettsadvokat får jeg svært ofte spørsmål om hva foreldrene kan bestemme alene og hva de må bli enige med hverandre om. Dessverre er ikke svaret på dette enkelt å lese ut av barneloven og det er ofte uklart for mange.

Nedenfor har vi laget en tabell med oversikt over hvilke avgjørelser foreldre kan avgjøre hvis de har del i foreldreansvaret for barnet, fast bosted for barnet og under samvær med barnet.

FORELDREANSVAR FAST BOSTED SAMVÆR
Barnets navn Større avgjørelser i hverdagen Aktiviteter under samvær
Valg av type skole Barnehage Mat og påkledning
Innmelding i trossamfunn SFO Leggetider
Utstedelse av pass Fritidsaktiviteter Tilsyn og stell
Flytting utenlands Flytting innenlands Følge opp skole
Adopsjon Fritidsaktiviteter
Helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Sosial omgang
Privatskoler Grunnskole
Avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelsene i fellesskap Avgjøres av den av foreldrene som barnet bor fast sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene av foreldrene i fellesskap. Avgjøres av den av foreldrene som til enhver tid er sammen med barnet. Når barnet er på samvær avgjør samværsforelder disse spørsmålene.
Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit

Join the discussion 2 Comments