Skip to main content

Foreldretvister etter barneloven – kurs

Ann Kathrin Nordbø og Maria Cabrera Stråtveit har i dag holdt kurs om foreldretvister etter barneloven.

Kurset ble arrangert i samarbeid med Advokatenes HR, og omfattet blant annet:

    • Saksbehandlingsregler for foreldretvister
    • Foreldreansvar
    • Fast og delt fast bosted
    • Samvær
    • Høring av barn og bruk av sakkyndige
Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit