Skip to main content

Kurset avholdes fysisk og via livestream 6. mars 2023 kl. 09.30-16.00

Barnelovsutvalget sendte forslag til ny barnelov på høring i januar 2021 med høringsfrist 06.05.22. Det foreligger nå 200 høringssvar. Kurset vil fokusere på de mest relevante endringsforslagene for de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene og nyere rettspraksis.

Kurset gir deg:

  • En grundig oppdatering og oversikt over gjeldende rett, forslagene til ny barnelov og rettsutviklingen for foreldretvistene
  • Praktiske råd i håndtering av foreldretvister som advokat for en av foreldrene og muligheter for erfaringsutveksling

Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven, praktiserende advokater, sakkyndige, offentlige ansatte som jobber i barnevernet og familievernkontoret, jurister m.v.

For mer informasjon og påmelding, .

Kursbevis vil bli utstedt deltakerne i etterkant av kurset til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

 

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit