Skip to main content

Foreldretvister etter barneloven

Foreldretvister etter barneloven

Våre barnerettsadvokater Maria C. Stråtveit og Ane F. Herskind har skrevet «Foreldretvister etter barneloven», utgitt av Gyldendal Forlag juni 2021. Boken er egnet for alle som arbeider med foreldretvister eller på annen måte forholder seg til temaet. Den kan leses for en grundig innføring i foreldretvister eller den kan benyttes som et oppslagsverk for enkelttemaer vedrørende foreldretvistene. Boken gir en oppdatert gjennomgang av rettsreglene for foreldretvistene og har en omfattende gjennomgang av nyere relevant rettspraksis.

Boken er til salgs både som bok og e-bok, og er inntatt som en del av Gyldendal rettsdata.

Den kan blant annet kjøpes her: Gyldendal.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit