Skip to main content

Maria Cabrera Stråtveit og Ann Kathrin Nordbø i Dalan advokatfirma DA vil holde et kurs om foreldretvister etter barneloven gjennom Advokatenes HR, som driver med profesjonell etterutdanning.

Kurset finner sted fredag 22. oktober, og du kan delta enten fysisk eller via livestream.

Formål med kurset

Gi deltakerne oppdatert kunnskap om rettstuviklingen i foreldretvister, herunder Barnelovutvalgets forslag for foreldretvister. I tillegg gi en presentasjon av de sentrale temaene i foreldretvister.

Innhold

Deltakerne vil lære om

  • Saksbehandlingsregler for foreldretvister
  • Foreldreansvar
  • Fast bosted
  • Samvær

Målgruppe

Advokater og jurister som arbeider med saker etter barneloven.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit