Skip to main content

Nyansettelse i Dalans familierettsgruppe

Av Publisert: 5. oktober 2018Ukategorisert

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Ann Kathrin Nordbø startet i oktober i år som advokatfullmektig i Dalan advokatfirma DA, og skal arbeide med familie-, arv – og barnerett.

Før hun kom til Dalan har hun vært med på å bygge opp Gatejuristen og Barnas Jurist, hvor hun startet like etter studiet og var første ansatt da organisasjonen Gatejuristen fortsatt var på prosjektstadiet og i oppstartsfase. Gatejuristen har i løpet av de siste 12 årene spredt seg til 15 byer, engasjerer 238 frivillige og i 2017 behandlet de 3817 saker. Gatejuristen i Oslo har i dag 18 ansatte, hvorav 3 er ansatt i Barnas Jurist.

Ann Kathrin Nordbø har hatt prosjektlederansvar før oppstart av Barnas Jurist og var fagsjef i Barnas Jurist fra 2017.  Hun har lang erfaring med rådgivning av klienter, prosjektstyring og ledelse, som er verdifulle erfaringer å ta med seg inn i advokatrollen. Hun har et sterkt engasjement for barns rettigheter og klienter i vanskelige livssituasjoner.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen og gleder oss til samarbeidet!

Ane Fuglesang Herskind

Forfatter Ane Fuglesang Herskind

Senioradvokat E-post: herskind@dalan.no Telefon: 920 88 023

Flere artikler av Ane Fuglesang Herskind