Skip to main content

Omtaler

Mandag 20. februar 2023

Hvem skal overta boligen etter samlivsbrudd?

Advokat Ane Fuglesang Herskind og advokatfullmektig Ann Kathrin Nordbø har i Boligmentoren tatt opp en del problemstillinger som kan oppstå etter et samlivsbrudd når det gjelder bolig og andre eiendeler.

Se hele artikkelen her

Tirsdag 24. mai 2022

Praktisk håndbok for barnerettsadvokater

Advokatene Maria Cabrera Stråtveit og Ane Fuglesang Herskind savnet en praktisk håndbok for barnerettsadvokater, og bestemte seg til slutt for å skrive den selv. Nå er «Foreldretvister etter barneloven» tilgjengelig på Rettsdatas juridiske bibliotek, sammen med rundt 400 andre digitale bøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget.

Se hele artikkelen

Onsdag 4. mai 2022

Barna har blitt bortført av moren for andre gang. Hjemme i Norge sitter faren i en fortvilet situasjon.

Advokat Maria Cabrera Stråtveit er intervjuet av Nettavisen om regelverket og erfaringer i saker om barnebortføringer.

Se hele artikkelen
Fagbokpodden

Mandag 31. januar 2022

Fagbokpodden: Foreldretvister etter barneloven

Advokat Ane Fuglesang Herskind og Maria Cabrera Stråtveit er invitert av Fagbokpodden for å fortelle om sin bok «Foreldretvister etter barneloven».

Hør episoden her
Juristdagen

Mandag 20. september 2021

Juristdagen 2021

Maria Cabrera Stråtveit, Hanne-Marie With Solvang og Mari Negaard fra Dalan advokatfirma stilte opp med gratis juridisk bistand på Juristdagen.

Se hele artikkelen
Foreldretvister etter barneloven

Mandag 5. juli 2021

Maria C. Stråtveit og Ane F. Herskind har skrevet «Foreldretvister etter barneloven».

Boken gis ut av Gyldendal forlag og er også tilgjengelig på Rettsdata.

Se hele artikkelen

Mandag 14. juni 2021

Politiet, med Beredskapstroppen og bombegruppen, slo full terroralarm etter mors beskrivelse av barnefar som mener han ble utsatt for grov samværssabotasje.

Advokat Ane Fuglesang Herskind representerer barnefaren.

Se hele artikkelen
Arveavgift

Fredag 11. juni 2021

Arveavgift – veldig mange er opptatt av dette

Advokat og partner Maria Cabrera Stråtveit uttaler seg til E24 om potensielle endringer i arveavgiften ved regjeringsskifte.

Se hele artikkelen

Mandag 12. oktober 2020

Barn flyttes i strid med barneloven

Advokatene Ane Fuglesang Herskind og Maria Cabrera Stråtveit skriver i denne kronikken om at barn må sikres bedre mot flytting i strid med barneloven.

Se hele artikkelen

Torsdag 9. april 2020

Samlivsbrudd og samværsordning

I denne artikkelen i Aftenposten forteller senioradvokat Ane Fuglesang Herskind hvordan man kan gå frem med samværsordninger og samlivsbrudd under korona. (Krever innlogging.)

Se hele artikkelen
advokat Maria Stråtveit

Torsdag, 2. april 2020

Etterlyser tydeligere retningslinjer for samvær i foreldretvister

Advokat Maria Cabrera Stråtveit snakker i Advokatbladet om hvordan uklar informasjon under korona-krisen kan føre til avlyste samvær og økt konfliktnivå, og etterlyser tydeligere retningslinjer fra staten.

Se hele artikkelen

Mandag, 9. mars 2020

Seks ting man bør huske på ved separasjon og skilsmisse

Les artikkel med vår advokat Ane Fuglesang Herskind i Nettavisen i dag (pluss-sak).

Se hele artikkelen
FOTO: SILJE SUNDT KVADSHEIM

Mandag, 17. februar 2020

Ektepakt kan forhindre skilsmissekonflikter

Finansavisen har intervjuet advokat Ane Fuglesang Herskind i dag om ektepakter. Les artikkelen i dagens papirutgave eller klikk på linken nedenfor.

Se hele artikkelen

Tirsdag, 11. februar 2020

Familierettsekspert for Verdensbanken

Advokat Maria Cabrera Stråtveit er lokal ekspert på familierett og har rapportert til Verdensbanken om familierettslige rettigheter for kvinner kontra menn i Norge. Hun kan heldigvis rapportere til Verdensbanken om at kvinner og menn i hovedsak er likestilte i familierettslig lovverk i Norge.

Se hele artikkelen

Tirsdag, 21. januar 2020

Norsk rett vant over tysk og sveitsisk i vanskelig skilsmissesak

En norsk kvinne og en dansk mann giftet seg i Tyskland, før de endte i Sveits. Hvor mye penger har hun krav på ved skilsmissen? Høyesterett slår fast at det er de norske reglene som gjelder i en ny dom. Advokat Svein Steinfeld Jervell i Dalan Advokatfirma vant saken for mannen.

Se hele artikkelen

Søndag, 19. januar 2020

3 eksperter: Slik skiller du deg best

For mange fører et samlivsbrudd til store tap og sorg i tiden etter, men hvordan kan skadene minimeres? Nå svarer tre eksperter på hvordan du best skiller deg, blant annet advokat i Dalan Advokatfirma Maria Cabrera Stråtveit (VG+ sak)

Se hele artikkelen

Søndag, 17. november 2019

Barnekonvensjonens 30 årsdag. Dette er dagens kortinnlegg!

Hva bør norske barn få på Barnekonvensjonens-30 årsdag?

På Den internasjonale barnedagen 20. november har Barnekonvensjonen 30-årsjubileum.

Konvensjonen skal sikre barns menneskerettigheter og fremme at barnets beste kommer først i alle situasjoner hvor barn er involvert. I 2011 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll til konvensjonen som gir barn som ikke får oppfylt sine rettigheter en individuell klagemulighet til en internasjonal instans. Hittil har 52 land, flest vestlige land som Danmark, Finland og Tyskland, signert. Men ikke Norge.

Se hele artikkelen

Torsdag, 23. mai 2019

Dommere som avgjør «barnets beste» bør ha psykolog­faglige kunnskaper i
tillegg til juridiske

Synd at utvalgets forslag om særskilt og obligatorisk opplæring av dommerne som skal behandle foreldretvister og tvang etter barneloven, ikke følges opp videre» skriver Ane Fuglesang Herskind og Ann Kathrin Nordbø i Dalan Advokatfirma.

Regjeringen kunngjorde ved pressemelding den 06.02.19 at de ikke vil gå videre med forslaget fra særdomstolsutvalget om egen barnedomstol for foreldretvister og tvangssaker etter barnevernloven.

Regjeringen ønsker i stedet å se på forslaget om at et bestemt utvalg tingretter skal behandle disse sakene.

Regjeringen går heller ikke videre med forslaget om særskilte kompetansekrav til dommere som skal behandle barnesakene.

Se hele artikkelen

Mandag, 4. februar 2019

Familierett: – I skjærings­punktet mellom jus og psykologi

Som jurist går jobben sjelden ut på å bare kunne lovverket ut og inn. For noen jurister og advokater er møter med mennesker i en vanskelig livssituasjon en stor og viktig del av jobben.

Jurister som praktiserer innen familierett er noen av de som ofte er eksponert for situasjoner som for de fleste oppleves som høyt emosjonelt ladede.

–  De hører smertefulle og tragiske historier om familier som rives fra hverandre som følge av sinne, vold, psykisk eller seksuelt misbruk, utroskap, og en lang liste med andre ubehagelige årsaker. Jevnlig ser de barn bli tatt fra sine foreldre. De møter kampklare, så vel som sårbare klienter med store behov.

Det sier arbeidspsykolog Ingebjørg Emilie Aarnes Jordal, som jobber spesielt med advokater og jurister.

Se hele artikkelen

Fredag, 14. desember 2018

Nå blir det vanskeligere å gjøre barna arveløse

I forslag til ny arvelov økes pliktdelsarvens «nedre grense» fra 1 million kroner til 25 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er i år 96 883 kroner. Det vil si at hvert barn har krav på minst ca. 2,4 millioner kroner hver. Det forutsetter selvsagt at det er store nok verdier å arve.

– La oss si at arvelater sitter med stor formue. Han har to barn, men ønsker at den ene datteren skal arve så mye som mulig. Derfor oppretter han testament. Den andre datteren skal bare få pliktdelsarven. I dag utgjør pliktdelsarven 1 million kroner. Det vil si at hun i praksis blir arveløs, hvis formuen er stor, sier Arne Johan Almeland, advokat i Help Advokatene.

Se hele artikkelen

Fredag, 23. november 2018

Se eksemplene: Tabbene som kan koste deg arven

Slurver du når arven skal fordeles, kan det gå utover familiefreden. Selv et komma kan få avgjørende betydning.

Se hele artikkelen

Fredag, 26. oktober 2018

Fersk dom: Slik unngår du at arven blir kuppet

Sitter en av foreldrene dine i uskiftet bo, risikerer du at arven fra din avdøde mor eller far blir brukt opp.

Se hele artikkelen

Lørdag, 8. september 2018

Slik kan du styre arven etter deg

Det er fullt mulig å øke arvepotten til den du ønsker å tilgodese – mens du ennå lever. Slik gir du mer på bekostning av ektefellen – og motsatt.
Arveloven setter begrensninger for hvem som kan arve deg, og hvor mye de har krav på.

Hvis du har livsarvinger, har din ektefelle rett til å arve en fjerdedel av det du etterlater deg, eller en minimumsarv tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp G (387 532 kroner).

Se hele artikkelen

Fredag, 29. juni 2018

Advarer mot ny arvelov: Slik må samboere sikre seg for å ikke tape arven

Dette er nytt i regjeringens forslag til ny arvelov. Samboere blir spesielt hardt rammet.

– Poenget med å lage en ny arvelov var at den skulle være tilpasset samfunnsutviklingen. Da er det trist at regjeringen ikke har tatt innover seg de siste 50 års endringer av familiemønstre. I dag er samboerskap for lengst etablert som en vanlig samlivsform, på linje med ekteskap, sier Torstein Frantzen, lagdommer i Gulating lagmannsrett og leder av arvelovutvalget.

Se hele artikkelen

Tirsdag, 19. juni 2018

Sakkyndighet i barnelovsaker – behov for gjennomgang og revidering av dagens system

Aftenposten hadde lørdag 9. juni en artikkel om sakkyndighet i barnelov- og barnevernssaker.

En sakkyndig rapport i en barnelovsak kontrolleres ikke, mens en sakkyndig rapport i en barnevernssak er gjenstand for kvalitetskontroll ved at den skal godkjennes av en kommisjon.

Se hele artikkelen

Lørdag, 2. juni 2018

Slik unngår du arve-tabbene

Du kan gjøre mye for å forhindre at arveoppgjøret etter deg splitter familien. Men sørg for å ta de riktige grepene.

Nær én av ti nordmenn har vært i diskusjon med familiemedlemmer om hvordan arv skal fordeles, viser en undersøkelse Opinion har utført for Help forsikring.

– Mange vil ikke forholde seg til at de skal dø, og vil heller overlate til arvingene å krangle om arven i etterkant. Og det er jo egentlig dårlig gjort, særlig i dag når mine, dine og våre barn snart er vanligere enn kjernefamilien, sier hun.

Se hele artikkelen

Søndag, 1. april 2018

Styr unna de typiske arvefellene

Mange misforstår arvereglene. Det kan gi uante konsekvenser for fordelingen av arv. Se hva ekspertene sier .

Ektefeller arver automatisk alt etter hverandre når de ikke har barn.

– Sannheten er at ektefeller uten barn bare får halvparten av arven etter partneren, men minimum 6G (561804 kr). Resten går til avdødes slektninger, enten avdødes foreldre, søsken eller nieser og nevøer, sier Vegar Ringstad Pettersen, advokat i Help forsikring.

Se hele artikkelen

Mandag, 26. mars 2018

Derfor krangler vi om arven. Styr unna tabbene

Fordeling av arv kan føre til varige konflikter i familien.

Konfliktnivået øker i arvesaker, viser en fersk undersøkelse fra Sparebank 1 SMN. Én av tre nordmenn har vært involvert i – eller kjenner noen som har opplevd – konflikter rundt arv og fordeling av arv. For to år siden svarte én av fire ja på det samme spørsmålet.

Se hele artikkelen

Tirsdag, 20. mars 2018

Svekker rettssikkerheten

I barnevern- og straffesaker kvalitetssikres den sakkyndiges rapport. Det er rett og slett uforståelig at det ikke skjer i barnelovsaker også.

Vi som skriver dette innlegget, arbeider daglig med foreldretvister etter barneloven. Vi møter hyppig rettsapparatet og deres behandling av disse viktige og alvorlige sakene om hvor barna skal bo fast, og vi forholder oss til rettens vurderinger av fast bosted og mye samvær barn skal ha med den av foreldrene de ikke bor fast hos, eventuelt om barna skal bo like mye hos begge foreldre.

Se hele artikkelen

Fredag, 26. mai 2017

Flytte med barn etter samlivsbrudd | Maria C. Stråtveit

Det er på høy tid at systemet for folkeregistrering bedre tilpasses barneloven og dagens utvikling hvor det blir stadig mer vanlig at barn har to hjem.

I A-magasinet 19. mai besvarer Frode Thuen spørsmål fra en far som opplever at han er frarøvet sin omsorgs- og samværsrett fordi mor og barn flytter. Advokaten til mor hadde opplyst at det er ulovlig, men det får ingen konsekvenser.

Se hele artikkelen

Lørdag, 15. april 2017

Mannen i 70-årene ga bort alle eiendelene sine seks måneder før han døde. Nå krever barna arven tilbake

Barna har krav på to tredjedeler av det man etterlater seg. Slik gir du bort arven før du dør.

– Det er så urettferdig som det kan få blitt. Mannen min visste akkurat hva han gjorde da han delte ut det han eide, mener enka hans som er noen år eldre. Hun ønsker å være anonym av hensyn til familien.

Se hele artikkelen

Lørdag, 11. februar 2017

Slik unngår du arvetabbene som kan splitte familien

Sjekk hvordan arveskiftet bør foretas.

Da arven skulle fordeles etter Terje Abrahamsens (48) far, klarte arvingene å ordne opp uten å bli uvenner.

– Men vi syntes det var vanskelig å vite hvordan arveoppgjøret skulle gjennomføres. Vi var aldri uenige om selve fordelingen av arven, men klarte ikke å sette opp regnskapet, sier han.

Se hele artikkelen

Lørdag, 28. januar 2017

Slik unngår du at staten tar arven din

Da Morten Motzfeldt Laanes «tante» døde, etterlot hun seg mer enn 10 millioner kroner. Staten tok mesteparten av pengene.

– Hun var min gudmor, vår fars kusine og vi kalte henne tante. Hun anså min bror og meg nærmest for å være barna sine. Vi har dokumentert svært nær og regelmessig kontakt gjennom hele levetiden vår, men det er likevel ikke nok for å bevise at vi er rettmessige arvinger, sier Laane (76).

Se hele artikkelen

Fredag, 16. desember 2016

Så mye forventer vi å få i arv

Altfor mange tar det som en selvfølge at de har arv i vente. Det gjør også at noen blir skuffet

Én av fire nordmenn regner med å arve mellom 1 og 2 millioner kroner etter foreldrene sine, viser en fersk undersøkelse Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

Se hele artikkelen

Lørdag, 3. september 2016

En av fire føler seg dårlig behandlet. Slik kan du unngå krangel om arv

Mange arvekonflikter kan unngås dersom man planlegger i tide.

Én av fire har følt seg urettferdig behandlet i arveoppgjør, viser en fersk undersøkelse Ipsos MMI har utført på vegne av Dagbladet.

– Arv handler først og fremst om følelser. Vi har mistet noen vi er glad i og har hatt et langvarig forhold til. Men arv handler også om å føle seg urettferdig behandlet, sier Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren.

Se hele artikkelen