Skip to main content

Praktisk håndbok for barnerettsadvokater

Advokatene Maria Cabrera Stråtveit og Ane Fuglesang Herskind savnet en praktisk håndbok for barnerettsadvokater, og bestemte seg til slutt for å skrive den selv. Nå er «Foreldretvister etter barneloven» tilgjengelig på Rettsdatas juridiske bibliotek, sammen med rundt 400 andre digitale bøker og kommentarutgaver fra Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm og Fagbokforlaget.

Du kan lese artikkelen her.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit