Skip to main content
 

TIRSDAG, 21. MAI 2019 – 10:00 til 17:00

Undervisere: Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit

Anne Hazeland Tingstad, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.
Maria Cabrera Stråtveit, advokat og partner i advokatfirmaet Dalan.

Formål

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne oppdatert informasjon om aktuelle barnerettslige temaer. Kurset er beregnet for advokater og andre jurister som arbeider med saker etter barneloven. Kurset skal gi deltakerne oppdatert barnerettslig kunnskap om rettsutvikling og om temaer som går igjen og er særlig aktuelle i saker etter barneloven.

Innhold

Foredragsholderne har omfattende prosessuell erfaring med saker etter barneloven for alle rettsinstanser og vil ha en praktisk tilnærming med fokus på den rettslige prosessen i disse sakene. Deltakerne på kurset vil få økt kunnskap om barnerettslige temaer som er praktiske og aktuelle for alle som arbeider med saker etter barneloven.

På kurset vil følgende temaer gjennomgås:

  • Presentasjon av saksgangen i saker etter barneloven
  • Tilsyn, støttet og beskyttet
  • Samvær med de minste barna
  • Saker med påstander om vold
  • Lovendringer fom 2018

Gjennomgang av nyere rettspraksis.

Målgruppe

Advokater, advokatfullmektiger og jurister som arbeider med saker etter barneloven.

Praktiske forhold:

Antall timer: 7 juridiske etteruddanningstimer for advokater.

Sted: Scandic Stavanger City, Reidar Bergesgate 7, 4013 Stavanger

Pris: Kr. 4.950,-

Alle priser er eks. moms, men inkl. omkostninger til kurssted, forpleining og kursmaterialer.

For bedriftsavtale kontakt Advokatenes HR på info@advokatenes-HR.no eller 40 00 22 13.

Generelle betingelser 

Påmelding

Vi anbefaler at du er tidlig ute med å påmelde din kursdeltakelse, da alle kurser har begrenset deltakerantall og vi kan derfor ikke garantere at det er plass ved sen påmelding. Du kan avmelde din påmelding vederlagsfritt inntil 10 arbeidsdager før kursets start, med forutsetning for at vi mottar din avmelding senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag.

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Når det er mindre enn 10 arbeidsdager til kursets start er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere ditt kursgebyr. Hvis ikke du kan delta er du velkommen til å sende en kollega som kan overta din plass helt vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte kursister. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses tettere på kursstart. Ved avlysning av kurs fra Advokatenes HRs side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle omkostninger ved avlysning av transport, hotell m.m.