Skip to main content

Testamenter (Oslo)

Av og Publisert: 6. mars 2019Arv, Hanne-Marie With Solvang, Svein Steinfeld Jervell

Sist oppdatert 13. mars, 2019

Kursets formål er å gi deltagerne de beste forutsetninger for å opprette et gyldig testamente i samsvar med testators ønske.

Gjennom kurset gis en utførlig oversikt over de relevante rettsreglene en må være klar over ved opprettelse av et testament. Vi vil gjennomgå de formelle kravene til opprettelsen samt gi praktiske råd til utformingen. Videre vil vi gjøre rede for de rettsregler som vil være aktuelle basert på arvelaters konkrete livssituasjon, samt forklare formålet med testamente. Vi vil gjennomgå hvilken betydning ulike livssituasjoner har for testamentet, for eksempel samboerskap med og uten barn, ektefellenes formuesordning (felleseie eller særeie), bindinger for testasjonen (pliktdelsarv, uskifte eller tidligere testamenter) samt betydningen av arvingens situasjon.

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner / Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere artikler av Svein Steinfeld Jervell