Skip to main content
 

MANDAG, 21. OKTOBER 2019 – 09:00 til 16:00

Undervisere: Svein Steinfeld Jervell og Hanne-Marie With Solvang

Svein Steinfeld Jervell,advokat / partner, Dalan advokatfirma. Svein Steinfeld Jervell har bred erfaring innenfor familie, arv og skifte og har via saker fra Oslo byfogdembete opparbeidet kunnskap om testamentets stilling i dødsboskifter.

Hanne-Marie With Solvang, senioradvokat, Dalan advokatfirma. Hanne-Marie With Solvang har bred erfaring innenfor familie, arv og skifte og har bl.a. vært dommerfullmektig og dømt i saker om gyldighet av testamenter.

Formål

Kursets formål er å gi deltagerne de beste forutsetninger for å opprette et gyldig testamente i samsvar med testators ønske.

Innhold

Gjennom kurset gis en utførlig oversikt over de relevante rettsreglene en må være klar over ved opprettelse av et testament. Vi vil gjennomgå de formelle kravene til opprettelsen samt gi praktiske råd til utformingen. Videre vil vi gjøre rede for de rettsregler som vil være aktuelle basert på arvelaters konkrete livssituasjon, samt forklare formålet med testamente. Vi vil gjennomgå hvilken betydning ulike livssituasjoner har for testamentet, for eksempel samboerskap med og uten barn, ektefellenes formuesordning (felleseie eller særeie), bindinger for testasjonen (pliktdelsarv, uskifte eller tidligere testamenter) samt betydningen av arvingens situasjon.

Vi vil også gi praktiske råd og tips til testamentsutformingen samt alternative måter å oppnå testators ønsker på.

Målgruppe

Alle advokater som arbeider med testamenter vil ha glede av kurset.

 

Praktiske forhold

Antall timer: 7 juridiske etteruddanningstimer for advokater.

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Pris: Kr. 4.950,-

Alle priser er eks. moms, men inkl. omkostninger til kurssted, forpleining og kursmaterialer.

For bedriftsavtale kontakt Advokatenes HR på info@advokatenes-HR.no eller 40 00 22 13.

Generelle betingelser 

Påmelding

Vi anbefaler at du er tidlig ute med å påmelde din kursdeltakelse, da alle kurser har begrenset deltakerantall og vi kan derfor ikke garantere at det er plass ved sen påmelding. Du kan avmelde din påmelding vederlagsfritt inntil 10 arbeidsdager før kursets start, med forutsetning for at vi mottar din avmelding senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag.

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Når det er mindre enn 10 arbeidsdager til kursets start er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere ditt kursgebyr. Hvis ikke du kan delta er du velkommen til å sende en kollega som kan overta din plass helt vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte kursister. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses tettere på kursstart. Ved avlysning av kurs fra Advokatenes HRs side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle omkostninger ved avlysning av transport, hotell m.m.