ADVOKATER

MARTE THERESE STRAND SINKERUD

Senioradvokat

Trude Sørby Einersen arbeider hovedsakelig innen fast eiendom og familie- og arverett.

 

Etter mer enn 11 års ansettelse i domstolene har Sinkerud særlig kompetanse innen tvisteløsning og sivil- og straffeprosess, herunder mekling. Hun har bred erfaring innen en rekke privatrettslige og offentligrettslige fagområder, som blant annet barnefordeling og familietvister, barnevern og andre administrative tvangsvedtak, strafferett, alminnelig kontraktsrett, alminnelig forvaltningsrett, arbeidsrett, boligrett, tingsrett, skadeserstatningsrett og trygderett.

KOMPETANSE OG ARBEIDSOMRÅDER

Corporate
Eiendom
Arbeidsliv
Familierett

ERFARING

 • Senioradvokat, Dalan advokatfirma DA, fra 2021
 • Avdelingsleder, Trygderetten, 2020-2021
 • Utreder, Norges Høyesterett, 2014-2020
 • Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2010–2013
 • Dommerfullmektig, Jæren tingrett, 2009-2010
 • Rettsfullmektig, Trygderetten, 2007-2009
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm, 2006-2007
 • Veileder for studenter, Universitetet i Oslo, 2005
 • Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), 2003-2005

UTDANNING

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2006

TILLITSVERV

 • Varaleder, Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, fra 2021
 • Varaleder, Kontrollkommisjonen i tvungent psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale sykehus, 2014-2018
 • Mekler, Konfliktrådet i Oslo og Akershus, 2004-2008

ANNET

 • Advokatbevilling fra 2017
 • Medlem av Den norske Advokatforening fra 2021
 • Merknadsforfatter, Lovdata, fra 2020