Skip to main content
 

TORSDAG 27. APRIL

Seminar om foreldrefiendtlighet

Torsdag 27. april 2017 arrangerte Dalan Advokatfirma DA det andre i en seminarrekke med temaer fra aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med barnesaker. Denne gang var temaet «Foreldrefiendtlighet». Våre foredragsholdere, psykologene Frode Thuen og Ragnhild Pettersen, samt tingrettsdommer Rikke Lassen, snakket om blant annet hva det betyr, om og i tilfelle hvilken plass det bør ha i rettsapparatet og andre steder der foreldrekonflikt og barns beste er et tema, hvordan det fanges opp, og hva man eventuelt gjør i de tilfeller der problemstillingen antas å være en realitet.

Program for dagen var:
Kl. 08.15 – 08.50 Registrering og velkomstkaffe
Kl. 08.50 – 09.00 Åpning
Kl. 09.00 – 10.30 Frode Thuen
Kl. 10.30 – 10.45 Pause
Kl. 10.45 – 11.30 Frode Thuen
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.15 Ragnhild Pettersen
Kl. 13.15 – 13.30 Spørsmål fra salen
Kl. 13.30 – 13.45 Pause
Kl. 13.45 – 14.30 Frode Thuen
Kl. 14.30 – 14.45 Pause
Kl. 14.45 – 15.30 Rikke Lassen
Kl. 15.30 – 15.45 Spørsmål fra salen
Kl. 15.45 – 16.30 Oppsummering

Program oppdatert 24. april 2017.