Barnets beste – hvordan vurdere barnets beste ved de mest sentrale vurderinger etter barneloven (Oslo)

Advokat Ane Fuglesang Herskind og advokat Maria Cabrera Stråtveit skal holde kurs innen barnerett gjennom Advokatenes HR, som driver med profesjonell etterutdanning av advokater. Kurset vil ta for seg det sentrale barnerettslige prinsippet om barnets beste.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Flere innlegg av Maria Cabrera Stråtveit