Skip to main content

Kurs i testamenter

Svein Steinfeld Jervell og Hanne-Marie With Solvang, partnere og advokater i Dalan advokatfirma DA, holder kurs om testamenter gjennom Advokatenes HR, som driver med profesjonell etterutdanning.

Kurset er tirsdag 13. april, og du kan delta enten fysisk eller hjemmefra via livestream.

Formål med kurset

Gi deltakerne de beste forutsetninger for å opprette et gyldig testamente i samsvar med testators ønske, samt få en oversikt over betydningen av ny arvelov og praktisk informasjon om testamenttvistsaker.

Innhold

Deltakerne vil få

  • oversikt over de relevante rettsreglene
  • de formelle kravene til opprettelsen av et testament
  • praktiske råd til utforming
  • informasjon om aktuelle rettsregler
  • gjennomgang av hvilken betydning ulike livssituasjoner har for testamentet
  • alternative måter å oppnå testators ønsker på

Kurset baseres på ny arvelov og vil også synliggjøre endringer fra 1972-loven, samt informere om hvilken betydning det har for eldre testamenter at ny arvelov har trådt i kraft.

I kursets siste bolk gjennomgås praktiske problemstillinger i saker der det er tvist om testamenters gyldighet.

Målgruppe

Alle advokater som arbeider med testamenter vil ha glede av kurset.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner / Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere artikler av Svein Steinfeld Jervell