Skip to main content

Saker etter barneloven / barnelovsprosess

Av Publisert: 2. mai 2018Barnefordeling, Kurs og seminarer

Sist oppdatert 19. desember, 2018

Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit, advokater og partnere i Dalan advokatfirma DA, vil holde kurs innen barnerett gjennom Advokatenes HR, som driver med profesjonell etterutdanning.

16. november 2018 holder de kurset «Saker etter barneloven/barnelovs­prosess».

Formål med kurset

Gi deltakerne oppdatert informasjon om aktuelle barnerettslige temaer.

Innhold

Deltakerne vil få oppdatert barnerettslig kunnskap om rettsutvikling og om temaer som går igjen og er særlig aktuelle i saker etter barneloven.

Følgende temaer vil gjennomgås:

  • Presentasjon av saksgangen i saker etter barneloven
  • Tilsyn, støttet og beskyttet
  • Samvær med de minste barna
  • Saker med påstander om vold
  • Lovendringer fra og med 2018
  • Gjennomgang av nyere rettspraksis

Målgruppe

Advokater, advokatfullmektiger og jurister som arbeider med saker etter barneloven.

For mer informasjon og påmelding, se her.

Kathrine Hake-Steffensen

Forfatter Kathrine Hake-Steffensen

Flere artikler av Kathrine Hake-Steffensen