Velkommen til Familiejuss

Litt om oss

Familiejuss.no drives av familierettsavdelingen i Dalan advokatfirma DA. Siden inneholder artikler, maler og regler innenfor de familierettslige områdene, og har til hensikt å gi deg god og oversiktlig kunnskap om hvert enkelt tema. Siden oppdateres ukentlig med nye og dagsaktuelle artikler innenfor familierett.

Vi er faglig oppdaterte, og arrangerer jevnlig seminarer innenfor vårt fagfelt. Vi bestreber oss på å bli best i markedet når det gjelder faglig kompetanse og fornuftig rådgivning, og utgjør et sterkt prosedyreteam som årlig fører et betydelig antall saker for domstolene. Du kan lese mer om hver av oss under «advokater» eller på Dalan.no.

Dalan Advokatfirma har levert juridiske tjenester siden 1862. Advokatene i familierettsavdelingen har spesialkunnskap og lang erfaring innen familierett, barnerett, barnevern, ektefelle- og samboerskifte, økonomiske spørsmål for ektefeller og samboere, og arverett.

Arv

Barnefordeling

Barnevern

Skilsmisse

Nyheter