Skip to main content

Ektefellearv – Ektefellens rett til arv

Av Publisert: 1. november 2017Arv, Maria Cabrera Stråtveit

Sist oppdatert 9. mars, 2022

Gjenlevende ektefelle har krav på å arv etter avdøde. Hvor mye en ektefelle har krav på i arv avhenger av om avdøde hadde barn, foreldre eller søsken som er i live. Ektefellens arverett kan både utvides og begrenses ved testament.

I denne artikkelen får du informasjon om gjenlevende ektefellens arv når

Avdøde har barn i live

Dersom avdøde har barn/ livsarvinger har ektefellen rett på ¼ i minstearv, som aldri kan utgjøre mindre enn 4x folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2021 utgjør folketrygdens grunnbeløp NOK 106 399.

Ektefellens minstearv har prioritet for barnas pliktdelsarv. Les mer om Arv til barn- reglene om arv til barn – Pliktdelsarv.

Dersom avdøde sin formue er mindre enn 4xG, vil gjenlevende ektefelle arve alt avdøde etterlater seg.

Ektefellens rett til arv når avdøde etterlater seg barn som er i live følger av arvelovens §8.

Avdøde har ikke barn, men foreldre eller søsken i live

Dersom avdøde ikke hadde barn, men foreldre eller søsken som er i live øker ektefellens minstearv til en halvpart. Minstearven til ektefellen har prioritet fremfor arv til foreldre eller søsken og kan da aldri utgjøre mer enn 6xG.

Dersom avdøde ikke har barn, men foreldre eller søsken i live og arven ikke utgjøre mer enn 6xG så vil ektefellen arve alt som avdøde etterlater seg.

Ektefellens rett til arv når avdøde etterlater seg barn som er i live følger av arvelovens §9.

Arv etter testament

Ektefellers arverett kan utvides og innskrenkes ved testament.

Ektefellens rett til arv kan begrenses ved testament dersom avdøde har barn og etterlater seg verdier over 4xG. Tilsvarende kan ektefellers arv ved testament begrenses til 6xG når avdøde etterlot seg foreldre eller søsken. Slike innskrenkninger ved testament er kun gyldige dersom ektefellen har fått kunnskap om begrensningene mens avdøde levde.

Inngrepene i ektefellens arverett ved testament følger av arvelovens §10.

Les mer her om Testament -spørsmål og svar.

Opphør av arverett

Arveretten opphører dersom Statsforvalter har mottatt begjæring om seperasjon før dødsfallet fant sted.

Opphør av ektefellens arverett ved seperasjon og skilsmisse følger av arvelovens § 11.

Rett til å sitte i uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle kan ha rett til å la være å gjennomføre et skifte etter sin avdøde ektefelle. Når det ikke gjennomføres et skifte etter førsteavdøde ektefelle, sitter gjenlevende i uskiftet bo. Dette betyr at fordelingen og utbetalingen av arven etter avdøde utsettes.

Ektefellers rett til å sitte i uskifte følger av arvelovens kapittel 5

Les mer her om Uskiftet bo- hvilken disposisjonsrett har en enke/enkemann som sitter i uskiftet bo.

Les mer her om Å sitte i uskiftet bo med førsteavdødes særkullsbarn.

Ta gjerne kontakt med oss for

  • Svar på dine spørsmål om ektefellens arverett
  • Rådgivning og opprettelse av testament
  • Tolkning av testament
  • Fordeling av arv ektefellearv
  • Juridisk rådgivning og representasjon knyttet til din sak
Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit