Skip to main content

Ektefellers rett til arv

Ektefellers rett til arv er beskyttet i arveloven, ved arvelovens kapittel II. Hvor mye ektefellen har krav på i arv avhenger av om avdøde har barn, foreldre eller søsken som er i live. Dersom arvingen ikke har barn, foreldre eller søsken vil ektefellen arve alt. Når avdøde ikke har barn, foreldre eller søsken har ektefellen rett til minstearv som har prioritet foran barn, foreldre og søskens rett til arv. Størrelsen på ektefellens minstearv beror på om avdøde har barn, søsken eller foreldre i live.

Avdøde har barn i live

Dersom avdøde hadde livsarvinger har ektefellen rett på ¼ i minstearv, som aldri kan utgjøre mindre enn 4x folketrygdens grunnbeløp. Ektefellens minstearv har prioritet for barnas pliktdelsarv. (se Arv til barna – pliktdelsarv)

Per 1. mai 2017 utgjorde folketrygdens grunnbeløp kr 93 634 og ektefellers minstearv for 2017 utgjør dermed kr. 374 536. Dersom avdøde ikke etterlater seg formue som overstiger kr. 374 536 vil med andre ord alt avdøde etterlater seg gå til ektefellen selv om avdøde har barn.

Avdøde har ikke barn, men foreldre eller søsken i live

Dersom avdøde ikke hadde barn, men foreldre eller søsken som er i live øker ektefellens minstearv til en halvpart. Minstearven som har prioritet fremfor arv til foreldre eller søsken kan aldri utgjøre mer enn 6 x folketrygdens grunnbeløp.

Med folketrygdens grunnbeløp på kr 93 634 vil ektefellen arve alt dersom boet ikke overstiger kr. 561 804.

Minstearv og testament

Formue som overstiger 4 x folketrygdens grunnbeløp når avdøde hadde barn og formue som overstiger 6 x folketrygdens grunnbeløp når avdøde hadde søsken eller foreldre som er i liv, kan testamenteres til ektefellen eller andre ved testament. Dersom det ikke er opprettet testament følger det av arveloven at ¼ går til ektefellen når avdøde har barn i live og ½ av formuen går til ektefellen når avdøde kun har foreldre eller søsken.

Kontakt oss gjerne for bistand til opprettelse av testament.

Maria Cabrera Stråtveit

Forfatter Maria Cabrera Stråtveit

Partner / Advokat E-post: straatveit@dalan.no Telefon: 915 55 623

Flere artikler av Maria Cabrera Stråtveit